Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü – Yaşar Üniversitesi

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ

Bölüm Tanıtım Videosu

"Bilgi Çağı" ismiyle yeni bir çağ açtığı kabul edilen Bilişim Sistemleri, insan hayatında çok önemli değişikliklere sebep olmuştur. Bu değişiklikler sonucunda, çeşitli kurum, kuruluş ve organizasyonlarda, yöneticilerin doğru ve zamanında karar vermelerine olanak sağlayacak Karar Destek Sistemleri de, Yönetim Bilimlerinde yerini almıştır. 4 yıllık lisans seviyesinde eğitim ve öğretim veren Yaşar Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nün genel olarak amacı; kurum, kuruluş ve işletmelerde bilişim sistemlerini geliştirecek düzeyde bilişim ve bu sistemleri yönetecek düzeyde yönetim bilgisine sahip mezunlar yetiştirmektir. Bu bağlamda, Yönetim Bilişim Sistemleri; bilişim, yönetim ve bilgisayar kavramlarını içeren, hem fen, hem de sosyal konularında disiplinler arası bir bilim alanıdır. Bu özelliği nedeniyle günümüzde aranılan bölüm ve meslekler arasında yer almaktadır. Çünkü, çeşitli kuruluşlarda teknik olmayan personel ile teknik personel arasındaki etkin iletişim ve etkileşimi kurabilmek, örgütlerin başarısı için kritik öneme sahip hale gelmiştir. Bunun sonucunda, özel ve kamu sektöründe yönetim bilişim sistemleri mezunlarına olan talep, göz ardı edilemeyecek oranda artmıştır. Kamu ve özel sektörde karar alma amaçlı ihtiyaç duyulan her türlü bilgiyi ortaya çıkaracak bilişim sistemlerini tasarlayan, geliştiren ve kullanan bireyler yetiştirmeye olan gereksinim ortaya çıkmıştır. Yaşar Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde, kazanılan bilgi ve uygulama tecrübeleriyle mezun olan öğrencilerin, yöneticilerin karar süreçlerini eniyilemelerinde kullanacakları en güncel bilişim sistem ve teknolojilerine hakim olmalarının yanında, analitik düşünme, organizasyonun yapısı ve yönetimi hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları sağlanmaktadır. Ayrıca, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK) tarafından Yönetim Bilişim Sistemleri, bir “Doçentlik Bilim Alanı” olarak kabul edilmekte ve gerekli aşamaları geçen adaylara doçentlik unvan ve yetkileri verilmektedir. Bu durum, sadece uygulamalı bilimler ile ilgilenenlerin yanı sıra, akademisyen olmak isteyen öğrenciler için de aranan bir özellik olarak görünmektedir. Yaşar Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde, 4 yıllık lisans eğitim ve öğretim programını tamamlayan bölüm mezunları, “Yönetim Bilişim Sistemleri” alanında lisans diploması almaktadırlar. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yönetim Bilişim Sistemi Bölümüne Eşit Ağırlık (EA) puanı ile öğrenci yerleştirmesi yapmaktadır. Dersler % 100 İngilizce olup, ayrıca 1 yıl süre ile Yabancı Diller Yüksekokulu'nda İngilizce hazırlık eğitimi verilmektedir.