Mezun Unvanı – Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Mezun Unvanı

Bölüm mezunlarına “Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanı” unvanı verilmektedir.