YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ

"Bilgi Çağı" ismiyle yeni bir çağ açtığı kabul edilen Bilişim Sistemleri, insan hayatında çok önemli değişikliklere sebep olmuştur. Bu değişiklikler sonucunda çeşitli kurum, kuruluş ve organizasyonlarda, yöneticilerin doğru ve zamanında karar vermelerine olanak sağlayacak Karar Destek Sistemleri de, Yönetim Bilimlerinde yerini almıştır. Çeşitli kuruluşlarda teknik olmayan personel ile teknik personel arasındaki etkin iletişim ve etkileşimi kurabilmek, örgütlerin başarısı için kritik öneme sahip olmuştur. Bu gibi gelişmeler neticesinde, özel ve kamu sektörlerinde yönetim bilişim sistemleri mezunlarına olan talep, göz ardı edilemeyecek oranda arttırmıştır. Kamu ve özel sektörde karar alma amaçlı ihtiyaç duyulan her türlü bilgiyi ortaya çıkaracak bilişim sistemlerini tasarlayan, geliştiren ve kullanan, başka bir deyişle bilgiye hükmedebilen bireyler yetiştirmeye olan gereksinim ortaya çıkmıştır. Yönetim Bilişim Sistemleri; bilişim, yönetim ve bilgisayar kavramlarını içeren, hem fen, hem de sosyal konularda disiplinler arası bir bilim alanıdır. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK) tarafından Yönetim Bilişim Sistemleri, bir “Doçentlik Bilim Alanı” olarak kabul edilmekte ve gerekli aşamaları geçen adaylara doçentlik unvan ve yetkileri verilmektedir. Bu durum, sadece uygulamalı bilimler ile ilgilenenlerin yanı sıra, akademisyen olmak isteyen öğrenciler için de aranan bir özellik olarak görünmektedir. Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünden mezun olan kişilerin, yöneticilerin karar süreçlerini eniyilemelerinde kullanacakları en güncel bilişim sistem ve teknolojilerine hakim olmalarının yanında, analitik düşünme ve organizasyonun yapısı ve yönetimi hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları amaçlanmaktadır. Genel olarak, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü'nün amacı; kurum, kuruluş ve işletmelerde bilişim sistemlerini geliştirecek düzeyde bilişim ve bu sistemleri yönetecek düzeyde yönetim bilgisine sahip mezunlar yetiştirmektir. Yönetim Bilişim Sistemleri bölümümüzde, 4 yıllık lisans eğitim ve öğretim programına, 2017-2018 Güz döneminde başlanacaktır. ÖSYM, YGS - 6 puanı ile öğrenci yerleştirmesi yapmaktadır. Alınacak öğrenci sayısı 30’dur. Dersler % 100 İngilizce olup, ayrıca 1 yıl süre ile Yabancı Diller Yüksekokulu'nda İngilizce hazırlık eğitimi alınmaktadır. Bölüm mezunlarımız “Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanı” unvanı almaktadırlar.